Leergang: De negen principes van de excellente schoolleider

In samenwerking met Instondo Academy is een leergang rond de Negen Principes van de excellente schoolleider ontwikkeld.

In de 9-daagse leergang wordt een verbinding gelegd tussen de theorie en de praktijk van de schoolleider:

– U vormt een beeld van de wijze waarop uw collega’s het leiderschap in school vormgeven;
– U krijgt een bezoek op uw eigen school van collega’s om ondersteund te worden bij uw kritische reflectie;
– U maakt in samenwerking een systematische analyse van de wijze van werken van een excellente schoolleider in de schoolpraktijk.

In de leergang wordt u in de masterclasses en praktijkonderzoeken nadrukkelijk uitgenodigd om samen te werken met uw collega’s door o.a. een visitatie en peerreviews. Dat versterkt zowel de verdieping in het leren als het plezier in de opleiding, zo is de ervaring.

De leergang wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van Instondo Academy.

Zie voor informatie en aanmelding:  http://www.instondo-academy.nl/cursussen/leergang/