Masterclass voor schoolbestuurders: zo werken excellente schoolleiders (1 dag)

Schoolleiders zijn van grote betekenis voor de ontwikkeling van de school en de resultaten van de leerlingen. Elke schoolbestuurder weet het, onderzoek bewijst het.  Zoals leraren de klas kunnen maken of breken, zo geldt dat voor schoolleiders met betrekking tot de school als geheel. Het is dus van groot belang dat schoolleiders door hun bestuurder goed in positie gebracht worden en dat ze zelf goed invulling geven aan hun rol binnen de school. Uit onderzoek komt naar voren dat de beste Nederlandse schoolleiders een negental principes consequent toepast. Die negen principes van de excellente schoolleider komen in de masterclass aan de orde met daaraan gekoppeld wat de bestuurder te doen staat om schoolleiders op weg te helpen naar excellentie.

Thema 1: introductie in de Negen Principes van de excellente schoolleider

 1. passie voor onderwijs
 2. wind zaaien en… er staan als het stormt
 3. positieve grondhouding
 4. vitale, gedeelde visie
 5. werken aan een topteam
 6. ruimte geven
 7. visie vertalen in handelen
 8. stimuleren van professioneel gedrag
 9. er zijn…

Thema 2: faciliteren en stimuleren van excellent schoolleiderschap

 • de gouden driehoek als basis voor schoolontwikkeling: visie, topteam, ruimte
 • bespreking eigen praktijk
 • de rol van de bestuurder

Doelgroep: bestuurders van meerdere scholen in het primair onderwijs. HBO+ niveau.

Doelstelling: schoolbestuurders ontwikkelen een beeld van de wijze waarop de beste schoolleiders in Nederland werken en hoe ze dat zouden kunnen stimuleren in de eigen organisatie.

Literatuur:

Luc F. Greven (2015), De negen principes van de excellente schoolleider. Dordrecht: Instondo uitgeverij.

SBU-uren:  totaal 16 uur (8 uur masterclass, 8 uur literatuur)

Op aanvraag voor groepen schoolbestuurders (minimaal 8, maximaal 12). Contact

Gepland: In het najaar van 2019 is een masterclass gepland voor individuele inschrijvingen: omgeving van Zwolle op een woensdag

De kosten bedragen € 340,- (incl btw, materialen  en lunch). Er wordt gewerkt met groepen van 8 tot 12 personen. Hiervoor kunt u zich aanmelden via onderstaand formulier:

Docent: drs. Luc F. Greven, voormalig schoolleider, hogeschool docent, lid faculteitsdirectie HU, directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek, lid en voorzitter Raden van Toezicht in het onderwijs etc. Recente publicaties: De Negen Principes van de excellente schoolleider (2015) en  De Toekomst van de Intern begeleider (2017).

Referenties: evaluatie van module rond de Negen Principes van de Excellente Schoolleider op 5-puntsschaal op Erasmus Universiteit i.s.m. Dyade Academie