Masterclass voor schoolbestuurders: met excellente schoolleiders naar schoolontwikkeling (2 dagen)

Schoolleiders zijn van grote betekenis voor de ontwikkeling van de school en de resultaten van de leerlingen. Elke schoolbestuurder weet het, onderzoek bewijst het.  Zoals leraren de klas kunnen maken of breken, zo geldt dat voor schoolleiders met betrekking tot de school als geheel. Het is dus van groot belang dat schoolleiders door hun bestuurder goed in positie gebracht worden en dat ze zelf goed invulling geven aan hun rol binnen de school. Uit onderzoek komt naar voren dat de beste Nederlandse schoolleiders een negental principes consequent toepast. Die negen principes van de excellente schoolleider komen in de 2 dagen van de masterclass aan de orde met daaraan gekoppeld wat de bestuurder te doen staat om schoolleiders op weg te helpen naar excellentie.

Masterclass 1: introductie in de Negen Principes van de excellente schoolleider

 1. passie voor onderwijs
 2. wind zaaien en… er staan als het stormt
 3. positieve grondhouding
 4. vitale, gedeelde visie
 5. werken aan een topteam
 6. ruimte geven
 7. visie vertalen in handelen
 8. stimuleren van professioneel gedrag
 9. er zijn…

Masterclass 2: faciliteren en stimuleren van excellent schoolleiderschap

 • de gouden driehoek als basis voor schoolontwikkeling: visie, topteam, ruimte
 • bespreking praktijkanalyses
 • de rol van de bestuurder

Tussen de masterclasses ligt een interval van enige weken om praktijkanalyses uit te voeren.

Doelgroep: bestuurders van meerdere scholen in het primair onderwijs.

Literatuur:

Vereist:

Luc F. Greven (2015), De negen principes van de excellente schoolleider. Dordrecht: Instondo uitgeverij.

Optioneel:

Hattie, J. en G. Yates (2015). Leren zichtbaar maken met de kennis over hoe wij leren. Rotterdam: Bazalt.

Fullan, M. (2016). Vrijheid in verandering. Helmond: Uitgeverij OMJS.

SBU-uren:  totaal 32 uur (2 x 7 uur masterclass, 12 uur literatuur, 6 uur praktijkanalyses)

Op aanvraag voor groepen schoolbestuurders (minimaal 8, maximaal 12). Contact

Gepland: In het najaar van 2017 zijn 2 dagen gepland voor individuele inschrijvingen, in de omgeving van Zwolle, op dinsdag 26 september en dinsdag 10 oktober (10.00 tot 17.00 uur). De kosten bedragen €450,- (incl btw en lunch). Er wordt gewerkt met groepen van 8 tot 12 personen. Daarvoor kunt u zich aanmelden via onderstaand formulier:

Docent: drs. Luc F. Greven, voormalig schoolleider, hogeschool docent, lid faculteitsdirectie HU, directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek, lid en voorzitter Raden van Toezicht in het onderwijs etc. Recente publicaties: De Negen Principes van de excellente schoolleider en  (in voorbereiding) De Toekomst van de Intern begeleider