Schoolbestuurder: zo werken de beste schoolleiders van Nederland!

Schoolleiders zijn van grote betekenis voor de ontwikkeling van de school en de resultaten van de leerlingen. Elke schoolbestuurder weet het, onderzoek bewijst het.  Zoals leraren de klas kunnen maken of breken, zo geldt dat voor schoolleiders met betrekking tot de school als geheel. Het is dus van groot belang dat schoolleiders door hun bestuurder goed in positie gebracht worden en dat ze zelf goed invulling geven aan hun rol binnen de school. Uit onderzoek komt naar voren dat de beste Nederlandse schoolleiders een negental principes consequent toepast. Die negen principes van de excellente schoolleider komen in de masterclass aan de orde met daaraan gekoppeld wat de bestuurder te doen staat om schoolleiders op weg te helpen naar excellentie.

Programma

Thema 1: introductie in de Negen Principes van de excellente schoolleider

 1. passie voor onderwijs
 2. wind zaaien en… er staan als het stormt
 3. positieve grondhouding
 4. vitale, gedeelde visie
 5. werken aan een topteam
 6. ruimte geven
 7. visie vertalen in handelen
 8. stimuleren van professioneel gedrag
 9. er zijn…

Thema 2: faciliteren en stimuleren van excellent schoolleiderschap

 • de gouden driehoek als basis voor schoolontwikkeling: visie, topteam, ruimte
 • praktijkanalyses
 • de rol van de bestuurder

Uitvoering: drs. Luc F. Greven, voormalig schoolleider, hogeschool docent, onderwijsadviseur bij Sardes, lid faculteitsdirectie HU, directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek, lid en voorzitter diverse Raden van Toezicht in het onderwijs etc. Recente publicaties: De Negen Principes van de excellente schoolleider en De Toekomst van de intern begeleider (uitgeverij Instondo).

Resultaat

De deelnemers krijgen een concreet beeld van de principes die de beste Nederlandse schoolleiders in hun werk hanteren en ontwikkelen een visie op de bijdrage die zij als schoolbestuurder aan excellent schoolleiderschap kunnen leveren.

Voor wie

Schoolbestuurders uit het primair onderwijs (met eventueel 1 of 2 van hun schoolleiders). De bijeenkomst heeft het karakter van een masterclass: in een kleinere groep (8 tot 12 deelnemers) wordt intensief gesproken over het functioneren van de schoolleider en de rol van de schoolbestuurder.

Aanmelding en kosten

De kosten voor deelname zijn € 390,- per deelnemer  inclusief btw, lunch en koffie en materiaal. In het voorjaar van 2019 wordt een studiedag gepland. U kunt via “contact” een vooraanmelding doen, dan houden wij u op de hoogte.

Voor een eigen groep kunt u een aanvraag indienen voor een voorstel op maat via “contact”.

 

U ontvangt bij de masterclass “De negen principes van de excellente schoolleider” (Greven, L. , 2015, uitgeverij Instondo).

Datum en locatie

Nader te bepalen.