Studiedag: naar een vitale visie en 8 heipalen onder een nieuwe school

Steeds meer scholen stellen zich fundamentele vragen over hun onderwijskundig concept en de organisatie van de school. De basis daarvoor in het merendeel van de scholen is nog steeds het leerstofjaarklassensysteem (met enige mitigaties) en de prangende vraag is of daarmee leerlingen voldoende op weg geholpen worden om te voldoen aan de verwachtingen van de samenleving (in de toekomst) en of zo de brede ontwikkeling van de leerling (als persoon) voldoende ondersteund wordt.

Op de studiedag komen aan de orde:

  • de actuele onderwijskundige en organisatorische architectuur van de school
  • de 5 roestige ankers van de school
  • de betekenis van een vitale visie voor de ontwikkeling van de school
  • de 8 heipalen onder de nieuwe school

Doelgroep: groepen intern begeleiders en/of schoolleiders van samenwerkingsverbanden of schoolbesturen, schoolteams

Vervolg: mail voor vragen en verzoeken Contact

Docent: drs. Luc F. Greven, voormalig intern begeleider, hogeschool docent, lid faculteitsdirectie HU, directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek etc. Recente publicaties: De Negen Principes van de excellente schoolleider (2015) enĀ  De Toekomst van de Intern begeleider (2017).