Leiderschap in school

Leiderschap in school biedt:

  • masterclasses over leiderschap in school (op basis van de Negen Principes van de Excellente Schoolleider)
  • studiedagen over leiderschap in school
  • advies met betrekking tot leiderschapsvraagstukken in het onderwijs
  • evaluaties voor Raden van Toezicht
  • studiedagen voor intern begeleiders en schoolleiders: De Toekomst van de Intern  Begeleider
  • studiedag De Nieuwe School voor schoolleiders en intern begeleiders
  • maatwerk

Zie voor uitwerking onder Programma