Leiderschap in school

Onze ambities:

 1. Wij willen een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs door 1000 schoolleiders op weg te helpen naar excellent leiderschap in school. Dat doen we samen met andere organisaties in de Alliantie voor Excellentie. De teller staat boven de 700 (zie: www.alliantievoorexcellentie.nl).
 2. Intern begeleiders een nieuw perspectief bieden. Te veel intern begeleiders hebben het gevoel op een dood spoor te zitten. In een nieuwe rol kunnen ze weer een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de school.
 3. Schoolbestuurders zijn voor de inspectie nu het eerste aanspreekpunt op het vlak van onderwijskwaliteit, kwaliteitsverbetering en verbetercultuur. De schoolleider kan daarbij van grote betekenis zijn. We willen met bestuurders een beeld ontwikkelen van een goede positie voor de schoolleider ten aanzien van onderwijskwaliteit.

Leiderschap in school biedt:

 • masterclasses over leiderschap in school (op basis van de Negen Principes van de Excellente Schoolleider)
 • studiedagen over leiderschap in school
 • advies met betrekking tot leiderschapsvraagstukken in het onderwijs
 • evaluaties voor Raden van Toezicht
 • studiedagen voor intern begeleiders en schoolleiders: De Toekomst van de Intern  Begeleider
 • masterclasses voor schoolbestuurders
 • studiedag De Nieuwe School voor schoolleiders en intern begeleiders
 • maatwerk

Zie voor uitwerking onder Programma