PO congres podium voor Kantelende scholen

Instondo heeft op het PO congres van februari in hun presentatie Kantelende scholen en de Toekomst van de intern begeleider een centrale plek gegeven. Kantelende scholen is geweldig goed ontvangen en al voor veel scholen en schoolbestuurders een aanleiding om fundamenteel naar de organisatie van het onderwijs te kijken. Kennelijk is de tijd daar rijp voor.