Studiedagdeel of lezing: De 10 principes van de intern begeleider (als kwaliteitscoördinator)

Inhoud

De ontwikkeling van de intern begeleider heeft niet stilgestaan: zonder dat er wet of regelgeving aan te pas komt, blijft zij in beweging. Geen reuzenstappen, geen kanteling, maar geleidelijk en aanhoudend. Het recente nieuwe beroepsprofiel van de LBBO waarin de intern begeleider als kwaliteitscoördinator gepositioneerd wordt is een nieuwe stap.

Het zijn vaak aantrekkelijke ontwikkelingen, die mogelijk zijn geworden door een aantal condities:

 • de intern begeleider staat als zodanig op de scholen niet meer ter discussie;
 • de afstemming tussen IB’er en schoolleider is verbeterd, de strijd geluwd over wie wat te doen staat, ze zijn meer tandem geworden;
 • het algemeen kwaliteitsbesef in de scholen is gegroeid, alsook de notie dat daar een permanente opgave aan verbonden is, dat de school nooit af is.

Voor De 10 principes van de intern begeleider is een aantal vragen leidend geweest. Ze culmineren in een tiental waardengeladen principes voor het handelen van de IB’er. Om die opstelling te kunnen begrijpen, moeten eerst vragen over het leren van de leraar en de ontwikkeling van de school worden behandeld:

 1. Wat zijn actuele ontwikkelingen rond interne begeleiding?
 2. Als er iets nieuws bijkomt, gaat er dan ook iets af?
 3. Moeten alle IB’ers naar één profiel?
 4. Hoe gaat het met de verhouding tussen de intern begeleider en de schoolleider?
 5. Hoe zit het met de verhouding tussen de ontwikkeling van de IB’er en die van de school?
 6. Is er één toekomst voor de IB’er?
 7. Is er sowieso een toekomst voor de IB’er?
 8. Hoe zit het met het leren van de leraar? Waarom gaan dat soms moeilijk? Wat kan de intern begeleider daaraan doen?
 9. Welke instrumenten zijn bruikbaar om het leren van de leraar te stimuleren?
 10. Een nieuw kader of een toekomst met principes?
 11. Wat zijn dan die 10 principes van de intern begeleider?                                                   

We behandelen (een deel van) deze vragen merendeels op conceptueel niveau, soms instrumenteel. De 10 principes van de intern begeleider begeeft zich op het vlak van een visie op interne begeleiding en de positie van de IB’er in school. Het blijkt een basis voor de intern begeleider als kwaliteitscoördinator. 

Doelgroep: intern begeleiders (en hun schoolleiders!) of groepen uit een samenwerkingsverband. HBO+ niveau.

Doelstelling: intern begeleiders (en hun schoolleiders) ontwikkelen deze bijeenkomst een beeld van een toekomstbestendige invulling van de taak van de intern begeleider en hoe dat een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de school.

SBU: 4 uren

Tijd: ochtend vanaf 9.30 uur of een middag (lezing max 75 minuten)

Kosten: voor groepen op aanvraag

Aanvragen voor groepen per mail (ook voor behandeling van dit thema in een lezing): Contact 

Docent: drs. Luc F. Greven, voormalig intern begeleider, hogeschool docent, lid faculteitsdirectie HU, directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek etc. Recente publicaties: De Negen Principes van de excellente schoolleider (2015) en De Toekomst van de Intern begeleider (2017), De kantelende school (2019) en Een vitale visie voor school (2021), De 10 principes van de intern begeleider (2022).

Gebaseerd op: