Studiedag: de toekomst van de intern begeleider

Inhoud

De intern begeleider wordt in de scholen overladen met taken. Kan dat wel zo doorgaan en heeft de intern begeleider nog toekomst in de basisschool? Die vragen staan centraal in deze studiedag. Er is een directe aanleiding: publicaties over interne begeleiding zijn vooral op de verbetering van de staande praktijk gericht, op gaande houden. Intussen lijken veel intern begeleiders, al vele jaren, ongemakkelijk met hun positie en stellen zich fundamentele vragen.  Het onderwijs staat voor een periode van dynamische verandering: de samenleving stelt nieuwe vragen aan de school. De intern begeleider kan alleen van betekenis blijven wanneer een bijdrage geleverd wordt aan de nieuwe visies op onderwijs en organiseren van de school, is de stelling voor de studiedag. Thema’s die aan de orde komen zijn:

  • De ontwikkeling van interne begeleiding in de afgelopen jaren:We gaan op zoek naar de bedoeling van interne begeleiding en vergelijken dat met de huidige situatie op Nederlandse scholen.
  • De 5 roestige ankers van de school en andere remmende krachten voor schoolontwikkeling:Scholen lijken maar moeilijk te veranderen. Dat raakt de intern begeleider. Wat zit daar achter?
  • Het leren van de leraar centraal! Waarom is dat zo moeilijk? Wat werkt wel? 4 hindernissen en 6 kansen.
  • Contouren van de nieuwe school in Nederland:In de vernieuwingen in het Nederlands onderwijs zijn zekere patronen te herkennen, contouren van de nieuwe school in Nederland. Wat zijn de gevolgen voor de intern begeleider?
  • Next Level: 5 ontwikkelingslijnen voor IB:Wat werkt echt om een school in beweging te krijgen en te houden? Wat moet de intern begeleider minder doen en wat meer?

 

Doelgroep: intern begeleiders (en hun schoolleiders!), maximaal 30, minimaal 16 of groepen uit een samenwerkingsverband. HBO+ niveau.

Doelstelling: intern begeleiders (en hun schoolleiders) ontwikkelen deze studiedag een beeld van een toekomstbestendige invulling van de taak van de intern begeleider en hoe dat een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de school.

SBU: 8 uren

Tijd: 10.00 uur tot 16.30 uur of varianten daarop

Kosten: voor groepen op aanvraag

Aanvragen voor groepen per mail (ook voor behandeling van dit thema in een lezing): Contact 

Docent: drs. Luc F. Greven, voormalig intern begeleider, hogeschool docent, lid faculteitsdirectie HU, directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek etc. Recente publicaties: De Negen Principes van de excellente schoolleider (2015) en De Toekomst van de Intern begeleider (2017), De kantelende school (2019) en Een vitale visie voor school (2021), De 10 principes van de intern begeleider (2022).

Recente evaluaties: “Zeer inspirerende bijeenkomst”, “Veel eye-openers”, “Nu veel na te denken…”, “Dank voor de mooie dag”, “Heel interessant, nu ga ik het boek lezen”

De studiedag is gebaseerd op: