Publicaties

Recente publicaties:

De 10 principes van de intern begeleider. Luc F. Greven (2022). Instondo Uitgeverij, Dordrecht.

Een vitale visie voor school. Meer grip op de toekomst. Luc F. Greven (2021). Instondo Uitgeverij, Dordrecht.

Kantelende scholen. Greven, L.F. (2019). Instondo Uitgeverij, Dordrecht.

De Negen Principes van de excellente schoolleider. Luc F. Greven, 2015. Instondo Uitgeverij

De toekomst van de intern begeleider. Luc F. Greven, zomer 2017. Instondo Uitgeverij.

De negen principes van de excellente schoolleider. In: De staat van de pedagogiek. Houweling, L. (red.), 2016. SWP Uitgeverij.

Passend Onderwijs vraagt een excellente schoolleider. In: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, juni ’16, p. 309-315.

De negen principes van de excellente schoolleider. In: Basisschoolmanagement, april 2016, p. 4-7.