De gouden driehoek voor schoolontwikkeling (studiedag)

Scholen in Nederland staan voor een grote opgave. Het besef groeit dat enige aanvullingen op het curriculum (programmeren, Engels e.d.) niet volstaan om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de toekomst van de nieuwe generaties. Daarvoor zal ook de organisatie van de school en het onderwijskundig concept heroverwogen moeten worden. De school staat voor een integrale vernieuwingsfase. Deze studiedag staan de betekenis van een vitale visie, leren als een topteam en professionele ruimte als dragers voor schoolontwikkeling centraal. Ze vormen een gouden driehoek, met 3 samenhangende elementen die niet zonder elkaar kunnen.

De gouden driehoek vormt het motorblok van de Negen Principes van de Excellente Schoolleider (zie: De Negen Principes van de Excellente Schoolleider). De beste schoolleiders in ons land hanteren vitale visie, trainen als een topteam en professionele ruimte om de school tot ontwikkeling te brengen. Aan de orde komt:

  • de gouden driehoek van vitale visie, leren als een topteam en professionele ruimte. Van strategisch plan naar het leren organiseren!
  • een vitale visie voor school: Hoe ziet dat eruit? Waarom is het zo moeilijk? Hoe gaat het wel lukken?
  • trainen als een topteam: Hoe leren leraren? Hoe verhoudt zich dat tot de professionalisering in school? Hoe zou het ook kunnen? 6 goede kansen.
  • professionele ruimte: Hoe leraren floreren.  De condities voor professionele ruimte. De combinatie van ruimte en cruciale acties.

Doelgroep: schoolleiders (en hun intern begeleiders) met een zekere ervaring. HBO+ niveau.

Doelstelling: schoolleiders en intern begeleiders toerusten met instrumenten om een school tot ontwikkeling te  brengen: visie, trainen als een topteam en professionele ruimte.

Literatuur:

  • Luc F. Greven (2015), De negen principes van de excellente schoolleider. Dordrecht: Instondo uitgeverij.
  • Luc F. Greven (2021), Een vitale visie voor school. Dordrecht: Instondo uitgeverij.

SBU-uren:  totaal 12 uur (7 uur studiedag, 5 uur literatuur)

Op aanvraag voor groepen schoolleiders (minimaal 8, maximaal 16). Contact

Kosten Voor groepen op locatie op basis van offerte.

Docent: drs. Luc F. Greven, voormalig schoolleider, hogeschool docent, lid faculteitsdirectie HU, directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek, voorzitter en lid Raden van Toezicht in het onderwijs etc. Recente publicaties: De Negen Principes van de excellente schoolleider (2015)en  De Toekomst van de Intern begeleider (2017), Kantelende scholen (2019) en Een vitale visie voor school (2021), De 10 principes van de intern begeleider (2022).