Over ons

Leiderschap in school is de website van Luc Greven. Ik wil met het aanbod op deze site een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leiderschap in school. In het besef dat dit van grote invloed is op de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van de leerlingen. Daartoe is ook het initiatief genomen tot de Alliantie voor Excellentie, gevormd door een aantal organisaties met de ambitie om 1000 schoolleiders op weg te helpen naar excellentie (inmiddels gerealiseerd).

Door het hele land verzorg ik masterclasses, studiedagen en lezingen voor schoolleiders en intern begeleiders en adviseer schoolbesturen over leiderschapsvraagstukken.

Eerdere functies o.a.:

  • directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek (Hogeschool Utrecht)
  • lid directie Educatieve Faculteit HU
  • wethouder, loco-burgermeester, interim-burgemeester
  • projectleider/onderzoeker bij Sardes
  • hogeschool hoofddocent bij de HU
  • schoolleider Voortgezet Speciaal Onderwijs
  • intern begeleider

Luc Greven

Leiderschap in school:
– staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; leiderschap in school KvK 64866653

– adviseert schoolbesturen en scholen op het terrein van leiderschap

– biedt professionaliseringsactiviteiten aan op het kwalificatieniveau van schoolleiders, intern begeleiders, schoolbestuurders en leraren;

– zet gekwalificeerd personeel in op tenminste hbo-niveau;
– bewaakt en evalueert de uitvoering van de scholing;
– ontwikkelt en onderhoudt het aanbod systematisch en stemt dit af op de praktijk;
– heeft een procedure voor klachten van deelnemers;
– deelt deelnemers op naam gestelde certificaten uit (desgewenst en bij een minimum-inspanning van 6 SBU)

Het scholingsaanbod:
– sluit aan bij het niveau van de beroepskwalificatie van leraren en schoolleiders uit het primair en speciaal onderwijs en is tenminste van hbobachelor-niveau;
– richt zich op bevoegde leraren, intern begeleiders en schoolleiders;
– versterkt en ontwikkelt de professionele bekwaamheid van schoolleiders, intern begeleiders, schoolbestuurders en leraren;
– heeft aantoonbaar verband met de actuele en/of wenselijke beroepspraktijk
– is gebaseerd op beroepsrelevante vakliteratuur/studie/onderzoeksmateriaal
– is aan te geven in SBU/klokuren (waaronder zelfstudie- en contacturen).