Negen Principes: zo werken de beste schoolleiders (studiedag)

De beste Nederlandse schoolleiders blijken een negental principes systematisch toe te passen in hun school (Greven, 2015). In deze studiedag worden die Negen Principes verkend. De bijeenkomst heeft het karakter van een masterclass: de deelnemers brengen ook hun eigen expertise in, met de intentie om die vanuit de interactie door te ontwikkelen. Om die reden zijn de groepen klein: 8 tot 12 deelnemers. Middels opdrachten wordt de brug naar de school en het eigen functioneren geslagen.

Kernelementen uit het programma:

• introductie van de Negen Principes van de Excellente Schoolleider

• van strategisch beleid naar strategisch organiseren en permanent verbeteren
• leidinggeven als het organiseren van het leren
• verdieping van de gouden driehoek van de excellente schoolleider: visie, topteam, ruimte
• analyse van het eigen schoolleiderschap in relatie tot de negen principes

Doelgroep: schoolleiders met een zekere ervaring (5 jaar) en bij voorkeur een afgeronde schoolleidersopleiding. Fundamenteel is dat de deelnemer een directe verantwoordelijkheid voor leraren/een schoolteam heeft. Middels de masterclass willen we een bijdrage leveren aan het verbeteren van (leidinggeven aan) de onderwijspraktijk, deelnemers moeten die ambitie delen.

Doelstelling: de deelnemende schoolleiders ontwikkelen een beeld van de wijze waarop de beste schoolleiders van Nederland hun leiderschap invullen (middels negen principes en een accent op visie, leren en ruimte).

SBU-uren: totaal 16 uur (8 uur masterclass, 8 uur literatuur)

Planning:  Op aanvraag voor groepen schoolleiders (minimaal 8, maximaal 12) middels Contactformulier hieronder.
Voorjaar 2022 wordt een dag gepland voor individuele inschrijvingen. Daarvoor kunt u een aanmelding doen via het Contactformulier hieronder.

 • omgeving Zwolle

De kosten bedragen € 420,- inclusief btw, lunch en materialen.

  Docent: drs. Luc F. Greven, voormalig schoolleider, hogeschool hoofddocent masteropleidingen (schoolleider, interne begeleiding), lid faculteitsdirectie HU, directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek, voorzitter en lid Raden van Toezicht in het onderwijs etc. Recente publicaties: De Negen Principes van de excellente schoolleider (uitgeverij Instondo, 2015) en  De Toekomst van de Intern begeleider (2017), Kantelende scholen (2019) en Een vitale visie voor school (2021).

  Literatuur:

  Luc F. Greven (2015), De negen principes van de excellente schoolleider. Dordrecht: Instondo uitgeverij.

  Luc F. Greven (2021), Een vitale visie voor school. Dordrecht: Instondo uitgeverij.

  Referenties: scores op 5-puntsschaal