Pontificaal in beeld: een vitale visie voor school

Instondo bereidt de conferentie voor waar Een vitale visie voor school een centrale rol zal krijgen. Zo pontificaal in beeld gebracht op een manshoog doek voel je je toch een beetje prijswinnaar.