IB-conferentie Bureau Meesterschap

Op 18 juni heb ik mogen spreken op een conferentie in Assen over de toekomst van de intern begeleider. 100 enthousiaste deelnemers. Dank aan Bureau Meesterschap voor de organisatie van de dag.