Instondo pakt uit

Op de door Instondo georganiseerde 4 conferenties voor intern begeleiders (1300 deelnemers) heeft de uitgeverij flink uitgepakt om De Toekomst van de Intern Begeleider (Luc Greven, 2017) onder de aandacht te brengen. Op hun conferentie van 13 maart staat het boek centraal: http://www.ibdag.nl/