Alliantie voor Excellentie / partners

Onder de naam Alliantie voor Excellentie spant een aantal organisaties zich in om een bijdrage te leveren aan de ambitie 1000 schoolleiders op weg te helpen naar excellentie. Daarbij worden de negen principes van de excellente schoolleider als uitgangspunt genomen.

Aangesloten zijn reeds:

  • Instondo Uitgeverij: uitgever van de Negen Principes van de Excellente Schoolleider
  • Instondo Academie: verzorgt 3 daagse masterclasses rond de Negen Principes in o.a. Utrecht, Zwolle en Groningen. Zie:  http://www.instondo-academy.nl/cursussen/lucgreven/ Ook een negendaagse leergang (gecertificeerd bij het Schoolleidersregister): http://www.instondo-academy.nl/cursussen/leergang/
  • Leiderschap in school: een palet aan mogelijkheden op deze site onder Programma
  • Sardes: scholing van schoolbestuurders rond excellente schoolleider: http://www.sardes.nl/C101-S115-Masterclass-Schoolbestuurder-zo-werken-de-beste-schoolleiders.html
  • CNV Schoolleiders: organiseerde in 2016 haar jaarcongres rond de Negen Principes en zal daarop ook een belangrijk accent leggen op het congres van 2017 (2 november). Zie: http://www.cnvs.nl/actueel/nieuws/presentaties-themadag-2016/ en http://www.cnvs.nl/actueel/nieuws/themadag-2017
  • Emfusio Onderwijsconsult: verzorgt netwerken van lezers van de Negen Principes van de Excellente Schoolleider en daaraan verbonden studiedagen. Zie: http://www.emfusio.nl/diensten/informeel-leren/