De intern begeleider en de schoolleider op de tandem? (studiedag)

De afstemming tussen de intern begeleider en de schoolleider is al een thema sinds de start van interne begeleiding 30 jaar geleden. Nu voor de intern begeleider gedacht wordt aan een nieuwe positie en nieuwe invulling van taken dreigt gebrek aan afstemming steeds meer te schuren. Er is een gelukkige omstandigheid: zowel de intern begeleider als de schoolleider zijn een functie van de school. Dat wil zeggen dat de invulling van hun werk een afgeleide is van de ambities van de school, de visie op onderwijs.

Thema’s die aan de orde komen zijn:

  • de toekomst van de intern begeleider: nieuwe accenten
  • de toekomst van de school: de betekenis van een vitale visie
  • de rol van de intern begeleider en schoolleider ten aanzien van de visie
  • het leren van de leraar: roestig? Wanneer lukt het wel? 6 kansen
  • de rol van de intern begeleider en schoolleider t.a.v. het leren van de leraar
  • de ontwikkeling van het team: roestig? Wanneer lukt het wel?
  • de rol van de intern begeleider en schoolleider t.a.v. de ontwikkeling vh team
  • professionele ruimte en cruciale acties: een noodzakelijk koppel
  • de rol van de intern begeleider en schoolleider t.a.v. ruimte en cruciale acties

In schema:

 

Doelgroep: intern begeleiders en hun schoolleiders!). HBO+ niveau.

Doelstelling: intern begeleiders en hun schoolleiders ontwikkelen deze studiedag een beeld van een toekomstbestendige invulling van de taak van de intern begeleider en de schoolleider, in afstemming en gerelateerd aan de schoolontwikkeling.

SBU-uren:  totaal 12 uur (7 uur studiedag, 5 uur literatuur)

Tijd: 10.00 uur tot 16.30 uur

Kosten: voor groepen op aanvraag

Aanvragen voor groepen per mail (ook voor behandeling van dit thema in een lezing): Contact 

Docent: drs. Luc F. Greven, voormalig intern begeleider, hogeschool docent, lid faculteitsdirectie HU, directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek etc. Recente publicaties: De Negen Principes van de excellente schoolleider (2015) en De Toekomst van de Intern begeleider (2017), Kantelende scholen (2019) en Een vitale visie voor school (2021), De 10 principes van de intern begeleider (2022).

Recente evaluaties: “Zeer inspirerende bijeenkomst”, “Veel eye-openers”, “Nu veel na te denken…”, “Dank voor de mooie dag”, “Heel interessant, nu ga ik het boek lezen”

De studiedag is gebaseerd op: