“Leiderschap in school” geregistreerd als opleidinginstelling

Door het CRKBO is onderzocht of Leiderschap in school voldoet aan de kwaliteitseisen die verbonden zijn aan registratie als formele opleidingsinstelling. Dat was ruimschoots het geval. Per 9 februari ’18 is leiderschap in school een opleidingsinstelling.