Een vitale visie voor school

Goed onderwijs bestaat in veel Nederlandse scholen. Goed genoeg onderwijs bestaat niet. De niveaus van de leerlingen verminderen in internationaal perspectief, de ongelijke kansen vormen een open wond en de leesprestaties zijn in landenvergelijkingen abominabel. Verbeteren van de school is geen optie, maar een opgave, telkens weer. De onderwijsinspectie stelt dat scholen met een uitgesproken visie zich hier positief onderscheiden. Weten waar je als school naartoe wilt, beschikken over een onderwijsvisie, is onontbeerlijk. We bieden daarvoor daarvoor een praktische voorzet en antwoorden op vragen als:

• Wat is een onderwijsvisie?
• Hoe kun je een goede onderwijsvisie voor je school ontwikkelen?
• Wat helpt om een visie vitaal te maken en te vertalen in concreet handelen in school?

Basis: