Schoolleider en intern begeleider op weg naar professioneel partnerschap

In Basisschoolmanagement van juni 2024 (p. 28-31) is mijn voorzet opgenomen om tot een nieuwe afstemming te komen tussen de intern begeleider (in de rol van kwaliteitscoördinator), de schoolleider en het schoolteam.