Lezingen

 

Luc Greven heeft veel ervaringen in het houden van lezingen en presentaties.

De volgende thema’s kunnen verzorgd worden:

De 10 principes van de intern begeleider

De toekomst van de intern begeleider

De Negen principes van de Excellente Schoolleider

De gouden driehoek voor schoolontwikkeling

De kantelende school

Een vitale visie voor school

Voor verzoeken: Contact