Lezingen

 

Luc Greven heeft veel ervaringen in het houden van lezingen en presentaties.

De volgende thema’s kunnen verzorgd worden:

De toekomst van de intern begeleider

Kern: 

De Negen principes van de Excellente Schoolleider

Kern: 

De gouden driehoek voor schoolontwikkeling

Kern: 

Ook:

De kantelende school

Een vitale visie voor school

Voor verzoeken: Contact