Studiedag: Kantelende scholen: waarom, wat, hoe en…werkt het?

Inhoud

Het schuurt in school. Niet aflatend. De ongelijke kansen, de inspectie blijft erop wijzen. Het tekort aan specifieke aandacht, je leest het in de ogen van teveel kinderen. Het gevoel te falen bij de leraar, het hoge stressniveau. Enige honderden basisscholen in ons land hebben voor een ingrijpende wijziging van hun onderwijs gekozen, ze kantelden de verhouding leerling, leraar en leerstof. Veel meer scholen overwegen dat.  Het roept wezenlijke vragen op, die op deze studiedag centraal staan:

  • Waarom zou je de school willen kantelen?
  • Wat staat je dan te doen?
  • Hoe ziet het eruit?
  • Kan en mag de school wel “kantelen”? En de leraar dan?
  • Wat betekent het voor de rol van de leerling en de leraar?
  • Werkt het voor de leerlingen en de leraren?
  • Hoe zit het dan met de schoolresultaten?

Doelgroep: schoolleiders, intern begeleiders en anderen uit de scholen voor primair onderwijs met een verantwoordelijkheid voor onderwijsinnovatie.

Doelstelling: kennis van het concept “kantelende scholen”. Verkenning van de kansen en hindernissen bij invoering van een ingrijpend nieuw onderwijsconcept in de basisschool. Ontwikkeling van een beeld van de mogelijkheden voor de eigen school.

SBU: 8 uur

Tijd: 10.00 uur tot 16.30 uur of een variant daarop

Kosten: voor groepen op aanvraag via Contact op deze site.

Aanvragen: voor groepen per mail via Contact op deze site

Docent: drs. Luc F. Greven, voormalig intern begeleider, hogeschool docent, lid faculteitsdirectie HU, directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek etc. Recente publicaties: De Negen Principes van de excellente schoolleider (2015) en De Toekomst van de Intern begeleider (2017), Kantelende scholen (2019) en Een vitale visie voor school (2021), De 10 principes van de intern begeleider (2022).

De studiedag is gebaseerd op: