Een vitale visie voor school (studiedag)

Een studiedag voor schoolleiders (en intern begeleiders) uit het primair onderwijs gebaseerd op Een vitale visie voor school

Inhoud
Innovatieve scholen in ons land delen een kenmerk: ze hebben een vitale visie op onderwijs. Een gedeeld beeld van de toekomst van het onderwijs in de school, met de kracht werkelijkheid te worden. Schoolleiders spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van zo’n visie, samen met hun intern begeleiders een ondersteunende rol bij de vertaling van de visie naar praktisch handelen. Alle scholen hebben een visie op de ontwikkeling van hun onderwijs (waar gaan we naartoe en hoe komen we daar?), vaak neergelegd in het schoolplan. De onderwijsinspectie is juist hier in het kader van het nieuwe toezicht in geïnteresseerd. Het is immers een fundament voor schoolontwikkeling: weten waar je naartoe werkt!
Het merendeel van die visies heeft evenwel nauwelijks doorwerking in de schoolpraktijk, ze zijn niet vitaal, leven niet in de school. Soms omdat ze te algemeen gesteld zijn of slechts een beschrijving van de vigerende praktijk vormen. “Bij ons staat het kind centraal” of varianten daarop is de meest verbreide. Op de studiedag komt aan de orde hoe de school een krachtige, gedeelde en vitale visie op onderwijs kan ontwikkelen die al een motor en als magneet voor het handelen in school kan gaan werken.
Thema’s zijn:
Wat is de betekenis van een gedeelde visie in school?
Hoe wordt een visie vitaal?
Hoe kom je aan zo’n visie in school?
Wat is de rol van de schoolleider en het schoolteam?
Wat remt de ontwikkeling van een visie op onderwijs?                                    Beelden van de kantelende school/een nieuw onderwijsconcept.

Doelgroep
De studiedag is bedoeld voor schoolleiders in het primair onderwijs. Deelname als tandem (met de intern begeleider van de school of een bestuurder) helpt bij het vervolgproces in school.

Doelstelling Verwerven van kennis en vaardigheden om met een schoolteam te komen tot een visie in school die zich vertaalt in concreet (nieuw) handelen in de onderwijssituatie.

SBU-uren:  totaal 12 uur (7 uur studiedag, 5 uur literatuur)

Data en locatie: De studiedag kan natuurlijk ook op locatie verzorgd worden.

Kosten:  Een studiedag op locatie op basis van een offerte.

Uitvoering
Drs. Luc F. Greven, Leiderschap in school. Voorheen schoolleider, hogeschool hoofddocent masteropleidingen (schoolleider, interne begeleiding), lid faculteitsdirectie HU, directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek, voorzitter en lid Raden van Toezicht in het onderwijs etc. Recente publicaties: De Negen Principes van de excellente schoolleider (uitgeverij Instondo, 2015), De Toekomst van de Intern begeleider (2017), Kantelende scholen (2019) en Een vitale visie voor school (2021), De 10 principes van de intern begeleider (2022).