Conferentie CNV Schoolleiders

Op 2 november mocht ik spreken op het congres van CNV Schoolleiders. Onder de indruk van het verhaal van Joseph Oubelkas (foto boven), die jarenlang vastzat in een onmenselijke Marokkaanse gevangenis.

Ik heb verteld over de Negen principes van de Excellente Schoolleider en de primaire opgave van de schoolleider: het leren van de leraar organiseren! Samen te vatten met:

Met de voorzitter van CNV Schoolleiders (Rijk van Ommeren) geproost op de vorderingen van onze Alliantie voor Excellentie (www.alliantievoorexcellentie.nl ).