De weg naar excellent schoolleider

Steeds meer onderzoek indiceert de grote betekenis van de schoolleider voor de kwaliteit van het onderwijs. Zoals een leraar bepalend is voor het floreren van de klas, zo is de schoolleider bepalend voor het functioneren van de school als geheel en langs die lijn voor de resultaten van de leerlingen. Vaak baseren we ons op gegevens uit de VS, Canada en Australië om weer te geven hoe de schoolleider zou moeten handelen om optimaal bij te dragen aan de ontwikkeling van  de school. Daarbij wordt gemakkelijk voorbij gegaan aan de specifieke Nederlandse condities. Het programma van Leiderschap in school is gebaseerd op onderzoek onder de beste schoolleiders in ons land. Zij blijken een negental principes consequent en in samenhang toe te passen in hun scholen (lees daar desgewenst meer over in De negen principes van de excellente schoolleider).  Binnen die negen principes vormen (a) vitale visie, (b)professionele ruimte en (c) trainen als een topteam een sterke eenheid: de gouden driehoek.

Dit zijn de mogelijkheden:

  • een studiedag ter verkenning van De Negen Principes (voor schoolleiders van een schoolbestuur, samenwerkingsverband, regio)
  • een 2-daagse masterclass die schoolleiders op weg helpt naar excellentie (met telkens enige weken tussen de dagen voor reflectie en verdieping) Masterclass: De Negen Principes van de Excellente Schoolleider (2-dagen)
  • een lezing over De Negen Principes voor leidinggevenden Lezing: De Negen Principes van de Excellente Schoolleider
  • een 2-daagse masterclass voor schoolbestuurders die schoolleiders op weg willen helpen naar excellentie Masterclass voor schoolbestuurders: met excellente schoolleiders naar schoolontwikkeling (2 dagen) Masterclass voor schoolbestuurders: met excellente schoolleiders naar schoolontwikkeling (2 dagen)
  • een verdiepende studiedag over De gouden driehoek: vitale visie, professionele ruimte en trainen als een topteam
  • maatwerk