Artikel in TvO: de broosheid van het handelen

Het Tijdschrift voor Orthopedagogiek bracht in december een jubileumnummer uit onder de vrolijke titel “De heerlijkheid van de Orthopedagogiek”. Ik mocht een bijdrage leveren: De broosheid van het handelen in school. Zie ook blog op deze site.