Verschenen: Een vitale visie voor school

Een vitale visie voor school is nu voor iedereen beschikbaar. Ik heb er tijdens de corona-pauze hard aan kunnen werken. Instondo Uitgeverij heeft het weer prachtig opgemaakt. Walter van de Calseyde is er met zijn scherpe redactionele pen langsgegaan. Ik heb veel scholen zien worstelen met het ontwikkelen van een visie en met het implementeren ervan. Dit boek gaat scholen helpen om greep op de toekomst te krijgen.