Heipalen onder de nieuwe school

Veel scholen in ons land zitten vast aan een viertal roestige ankers:

  • de 19e eeuwse werkverdeling in de school: 1 leraar-1 klas,
  • de centrale rol van de leraar in het onderwijsproces,
  • de koppeling van jaarklassen en leerstof en
  • de positie van de leerling als gans.

Steeds meer scholen ontworstelen zich hieraan. Als we de trends in het Nederlandse onderwijs samen nemen dan komt een aantal overeenkomende kenmerken naar voren met betrekking tot de nieuwe schoolarchitectuur: de weerspiegeling van een nieuwe visie op de school en het onderwijs. In de nieuwe schoolarchitectuur zijn 8 schragende heipalen te herkennen: 4 met betrekking tot de onderwijskundige inrichting en 4 op het vlak van de organisatorische architectuur van de school. Ze krijgen een plek in het aanbod.